Projektai

Vykdomi projektai

1. Projektas WETLIFE2 „Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse“

Europos Sąjungos LIFE+ finansinis instrumentas yra sukurtas aplinkosaugos priemonėms finansuoti. Kryptis „Gamta“, pagal kurią įgyvendinamas šis projektas, yra skirta Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų tinklo Natura 2000 gamtinių vertybių apsaugai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2014-07-01 – 2018-10-31

Projekto uždaviniai:

  • Atkurti tinkamas hidrologines sąlygas Amalvos pelkėje (ES saugomų teritorijų tinklo Natura2000 teritorija), taip sudarant prielaidas atsikurti Europos Bendrijos svarbos prioritetinėms pelkių buveinėms ir pelkių esosistemų atliekamoms funkcijoms;
  • Atkurti tinkamas hidrologines sąlygas Kamanų pelkėje (ES saugomų teritorijų tinklo Natura2000 teritorija), užtikrinsiančias Europos Bendrijos svarbos prioritetinių pelkių buveinių palankią apsaugos būklę ir pelkių ekosistemų atliekamas funkcijas;
  • Bendradarbiauti su vietos ūkininkais diegiant tausojančio naudojimo principus Amalvos pelkės nusausintuose žemapelkiniuose durpynuose;
  • Ugdyti pozityvų visuomenės požiūrį į pelkes, suteikiant informaciją apie pelkių ekosistemų atliekamas funkcijas ir sudarant galimybes betarpiško santykio su gamta kūrimui.

Projektą įgyvendina: VšĮ Gamtos paveldo fondas, Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Marijampolės savivaldybės administracija, Marijampolės miškų urėdija, Žuvinto biosferos rezervato direkcija

Projektą finansuoja: Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublika, Akmenės rajono savivaldybės administracija ir projekto vykdytojai.

Daugiau informacijos apie šį projektą rasite interneto tinklapyje: www. wetlife2.gpf.lt

 

 

Vykdyti projektai

 Projektas „Mink pedalus ir būk sveikas“

Projekto tikslas – stiprinti bendruomenės sveikatą per aktyvų judėjimą, propaguoti prasmingą laisvalaikio praleidimo būdą bei skatinti sveiką gyvenimo būdą, įgyjant specifinių žinių. Projekto metu siekiama skatinti aktyvų gyvenimo būdą, bendravimą ir savo krašto pažinimą. Tam numatomas žygis dviračiais „Mink pedalus ir būk sveikas“. Žygyje dalyvauti kviečiami įvairaus amžiaus dalyviai. Žygio maršrutas: Kamanų rezervato lankytojų centras – Padvarėlių ramybės slėnis – Viliošiai – Palnosai –  Gyvoliai – Ramoniškė – Avižlio atragis – Viliošiai – Dabikinėlė. Sustosime aplankyti žymius objektus: senkapius, piliakalnius, pušis su koplytėlėmis ir t.t. Susitiksime su žolininke Jadvyga Balvočiūte, kuri papasakos apie vaistinių augalų gydomąsias savybes ir teikiamą naudą sveikatai. Žygyje dviračiais dalyvauja įvairaus amžiaus bendruomenės nariai.

Šį projektą finansavo Akmenės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, Kamanų VGR direkcija.

Projektas „Gamtinė vasaros stovykla „Bebriuko Bugio vasara““

Šio projekto tikslas yra organizuoti turiningą vasaros poilsį gabiems, besidomintiems gamta ir gamtosauga mokiniams ir plėtoti aktyvų santykį su aplinka, ugdyti pagarbą gamtai ir atsakomybę už ją.Vaikams labai svarbu pažinti savo kraštą, žinoti saugomas teritorijos, gamtinius objektus, pažinti augalus ir gyvūnus, žinoti jų svarbą ekosistemoje ir suvokti išsaugojimo būtinumą ateičiai.  Stovyklos „Bebriuko Bugio vasara“ pagrindinis uždavinys yra panaudojant Kamanų gamtos pamokas suteikti žinių, įgūdžių ir nuostatų apie Lietuvos pelkes, jų svarbą ir apsaugą bei skatinti moksleivius pažinti Akmenės kraštą.

Stovyklos trukmė dvi dienos. Šį projektą finansavo Akmenės rajono savivaldybės Vaikų socializacijos programa, Kamanų VGR direkcija, UAB „Ventos baidarių centras“ ir kt.

 

Projektas „Kamanų gamtinio  rezervato infrastruktūros pritaikymas neįgaliųjų ekologiniam-pažintiniam lankymui“.

Lygios galimybės yra viena svarbiausių šiuolaikinės visuomenės vertybių ir principų. Akmenės rajone nėra nei vieno natūralioje gamtoje įrengto pažintinio tako, pritaikyto tiek vaikams, tiek suaugusiems, turintiems ribotą judrumą ar negalią. Būtent todėl  šiuo metu Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija, kartu su Akmenės rajono vietos veiklos grupe, vykdo projektą „Kamanų gamtinio rezervato infrastruktūros pritaikymas neįgaliųjų ekologiniam-pažintiniam lankymui“. Tokį taką įrengti tikslinga itin vertingame gamtos kampelyje – Kamanų aukštapelkėje. Kamanų pelkę saugo rezervato statusas, taip pat ji patenka į Europos saugomų teritorijų „Natura 2000“ tinklą bei Ramsaro konvencijos tarptautinės svarbos pelkių sąrašus. Vietovė, kurioje numatoma įrengti mokomąjį taką, yra svarbi kaimo bendruomenei, kaip pažintinis ir mokomasis gamtinis objektas. Taip pat turi didelį traukos potencialą, Akmenės rajone tai vienas lankomiausių objektų. Kasmet rezervatą aplanko apie 2000 lankytojų iš visos Lietuvos ir užsienio.

Projekto „Kamanų gamtinio  rezervato infrastruktūros pritaikymas neįgaliųjų ekologiniam-pažintiniam lankymui“ pagrindinis tikslas yra didinti neįgaliųjų veiklos įvairovę skatinant ekologinį ir mokomąjį-pažintinį lankymą. Keliaudami taku, visi lankytojai susipažįsta su pievų, miškų ir pelkių ekosistemoms būdingais bei retais augalais ir gyvūnais, pačioje gamtoje sužino apie joje vykstančius procesus, aukštapelkės formavimąsi ir raidą, prisiliečia prie mažai pažįstamo, itin paslaptingo pelkių pasaulio.

 

Projektas „Aplinkosauginio švietimo tinklo sukūrimas darnios bendruomenės ugdymui“.  Izglītības tīkls, kas savienojis Lietuvu un Latviju

Šių metų sausio mėnesį pasirašyta paramos sutartis pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 m. programa.

Projekto veikloms pasirinktos vietovės – Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas ir Tervetės miško parkas, pasižymintis unikaliu gamtos paveldu, saugotinomis bioįvairovės vertybėmis, kurios traukia lankytojus tiek iš Lietuvos, tiek iš Latvijos. Todėl iškyla poreikis ugdyti visuomenės sąmoningumą darniai gyventi šioje aplinkoje, puoselėti kraštovaizdžio išskirtinumą ir išsaugoti gamtos vertybes ateinančioms kartoms.

Projekto tikslas – sukurti aplinkosauginio švietimo tinklą, ugdant darnią bendruomenę. Siekiant tikslo, bus įgyvendinami šie uždaviniai:

sukurti palankią edukacinę aplinką Kamanų rezervate ir Tervetės miško edukaciniame centre, užtikrinančią darnią žmogiškųjų išteklių plėtrą;

sustiprinti švietimo bendruomenių abipus sienos darnaus bendradarbiavimo įgūdžius, įgyvendinant bendrus edukacinius projektus;

parengti visuomenės informavimo sistemą apie bendruomenių bendros švietėjiškos veiklos teikiamas paslaugas bei galimybes.

Projektą įgyvendina VšĮ Gamtos paveldo fondas su partneriais – Kamanų valstybiniu gamtiniu rezervatu ir VšĮ Tervetės miško edukaciniu centru.

 

Projektas „Retų aukštapelkės paukščių išsaugojimas Kamanų rezervate, ugdant aplinkosauginį visuomenės sąmoningumą“.

2006 m. gruodžio mėnesį JTVP PAF MPP, bendradarbiaujant su LR Aplinkos ministerija su VšĮ „Gamtos  paveldo fondas“

pasirašė švietėjišką projektą Retų aukštapelkės paukščių išsaugojimas Kamanų rezervate, ugdant aplinkosauginį visuomenės sąmoningumą.

Šio projekto pagrindinis tikslas atsispindi jo pavadinime. Planuojamas tikslo poveikis: išsaugoti atvirų aukštapelkių plotai pagerins sąlygas aukštapelkės retų paukščių rūšių populiacijoms, įrengtas lankytojų centras ir padidėjęs visuomenės aplinkosauginis sąmoningumas užtikrins jų išlikimą.

Pagrindiniai  projekto darbai: visuomenės švietimo ir bendruomenės integravimo į aplinkosauginį švietimą sistemos sukūrimas, mokomųjų-pažintinių programų mokytojams ir mokiniams paketo sukūrimas, lankytojų centro rekonstrukcija ir ekspozicijos įrengimas, gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas pelkėje.

 

2006 m. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pradėjo įgyvendinti projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas ir priežiūra 2“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Vienas iš projekto tikslų yra sudaryti sąlygas visuomenei susipažinti su saugomomis vertybėmis, vykdant švietėjišką veiklą, užtikrinant informacijos pateikimą. Tuo pačiu bus sudarytos prielaidos biologinės įvairovės vertybėms išsaugoti ir pažinti, tinkamai sureguliuojant lankytojų srautus.

Kamanų rezervato direkcijoje projekto eigoje bus įrengtas (rekonstruotas) lankytojų centras. Pastato rekonstrukcija turi būti baigta iki 2008 m. birželio mėn.

 

Projektas „Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse“ 2004-2008 m. vykdomas penkiose vietovėse: Čepkeliuose, Girutiškyje, Kamanose, Viešvilėje ir Žuvinte.  Vietovės skiriasi viena nuo kitos saugomų rūšių, bendrijų ir buveinių įvairove. Jos yra svarbios ne tik Lietuvos mastu, bet įtrauktos ir į Europos Sąjungos bei pasaulio biologinės įvairovės apsaugos teisės aktus. Projekto veikla aprėpia tris tarpusavyje susijusias sritis: gamtotvarką, socialinę-ekonominę plėtrą bei visuomenės informavimą ir švietimą. Projektą koordinuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvos biuras. Projektą įgyvendina VšĮ „Gamtos paveldo fondas“ kartu su Kamanų valstybinio rezervato direkcija.


Paieška
Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Pušų g. 2, Akmenės 2-as k. 85354 Akmenės rajonas Tel./faksas +370 425 59285 El paštas: info@kamanos.lt

Renginiai

<< rugsėjis, 2023 >>
PATKPŠS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930